تعلیق نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا و آغاز گفتگوهای دوجانبه

یورو نیوز - ۹ تیر ۱۳۹۸

در جلسه یکشنبه شب سران کشورهای اتحادیه اروپا قرار است تکلیف سه پست کلیدی اتحادیه اروپا یعنی رئیس کمیسیون اروپا، رئیس پارلمان اروپا و رئیس شورای اروپا مشخص شود

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۹ تیر ۱۳۹۸