سلمان رشدی اجازه حضور در هند را نیافت

روزنما: لغو سفر سلمان رشدی به هند
تابناک
الف - ۳۰ دی ۱۳۹۰

سلمان رشدی به دلیل اعتراض گسترده دانشجویان و مردم هند نتوانست وارد این کشور شود.خبرگزاری فارس: سلمان رشدی اجازه حضور در هند را نیافتبه گزارش فارس در دهلی نو، جشنواره ادبی که در هند قرار بود با حضور ''سلمان رشدی'' نویسنده مشرک ''آیات شیطانی'' افتتاح شود، با اعتراض گسترده مردم و احزاب مختلف دینی این کشور رو به رو شد.نشریه ''تایمز آف ایندیا'' در این باره نوشت: سلمان رشدی نویسنده کتاب '' آیات شیطانی'' که قرار بود برای بحثو گفتگو درباره این کتاب به شهر ''جیپور'' سفر کند به دلیل اعتراض گسترده دانشجویان و مردم این شهر نتوانست وارد کشور هند شود.همچنین این نشریه در ادامه افزود: به دلیل اعتراض گسترده دانشجویان، پلیس امنیت به سلمان رشدی نیز اجازه نداد تا برای شرکت در این مذاکره وارد هند شود.سلمان رشدی در مصاحبه خود با خبرگزاری تایمز آف ایندیا گفت: این اعتراض نسبت به ورود وی از سوی دانشجویان و احزاب مذهبی هند به معنای پایان زندگی نویسندگی وی در آسیا می‌باشد.همچنین دانشجویان و احزاب دینی هند سلمان رشدی را فردی غیر عادی توصیف کردند و در ادامه افزودند: کتاب آیات شیطانی در هند هیچ جایی ندارد و تمام مردم هند خواستار عدم حضور وی در این کشور می‌باشند

منابع خبر