تصاویر/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس

گزارش تصویری/ ورود سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس
خبرگزاری مهر
فرهیختگان - ۱۳ تیر ۱۳۹۱

تعداد بازدیدها: ۶۸

فرهیختگان آنلاین: مانوئل خوزه سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس بامدادامروز چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) شد.

منابع خبر
تصاویر/ورود سرمربی جدید پرسپولیس جهان نیوز - ۱۳ تیر ۱۳۹۱