اظهارات شفاهی نماینده فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره گزارش ایران به رسیدگی ادواری جهانی

اظهارات شفاهی نماينده فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره گزارش ايران به رسيدگی ادواری جهانی
گویا
گویا - ۲۸ اسفند ۱۳۹۳

اظهارات شفاهی نماینده فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره گزارش ایران به رسیدگی ادواری جهانی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

ما مشارکت ایران در «رسیدگی ادواری جهانی» و ارایه گزارش این کشور را ملاحظه کرده ایم. متاسفانه، ایران فقط به قوانین و اصول قانون اساسی توجه کرده که گویا حقوق برابر برای تمام شهروندان را در بر می گیرند اما در عمل اجرا نمی شوند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز