شیوه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان یزد تغییر کرد

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

با هدف تکریم ارباب رجوع، احترام به کرامت و ارزش‌های انسانی و افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ملاقات مردمی، شیوه اجرای برنامه ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان یزد تغییر کرد

منابع خبر