ترفند راه آهنی ها و شعار هواداران پرسپولیس

ترفند راه آهنی ها و شعار هواداران پرسپولیس
خدمت
خدمت - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ به محض ورود بازیکنان راه آهن هواداران علیه بازیکنان راه آهن شعار سر دادند.

* علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس وارد ورزشگاه آزادی شد.
* بازیکنان راه آهن شروع به گرفتن عکس سلفی در چمن ورزشگاه آزادی کردند.
* هواداران پرسپولیس شعار می دهند که راه آهن بازی را واگذار خواهد کرد.
* هواداران پرسپولیس همچنین بهادر عبدی بازیکن سابق تیم شان را که در راه آهن بازی می کند تشویق کردند.
*بازیکنان راه آهن برای آشنا شدن به جو ورشگاه مشغول قدم زدن در چمن آزادی هستند! و آنها هنوز برای گرم کردن به زمین نیامده بودند.
*بهادر عبدی به سمت هواداران پرسپولیس رفت و به ابراز احساسات آنها پاسخ داد. فرزند دختر عبدی هم همراه این بازیکن در آزادی حضور دارد

منابع خبر