قادر میزبانی همچنان صدرنشین جاده آسیا

مرفاوي: نظري در مورد تفكرات قلعه‌نويي ندارم
خبرگزاری فارس
تابناک - ۹ مرداد ۱۳۸۸

رده‌بندی امتیاز‌آورترین دوچرخه‌سواران جهان در بخش‌های کوهستان ، جاده و پیست اعلام شد. به گزارش ایسنا، در رده ‌بندی اتحادیه‌ی بین‌المللی دوچرخه‌سواری (UCI) در ماه جولای در بخش جاده همچنان قادر میزبانی دوچرخه‌سوار تیم پتروشیمی تبریز با ‌٥/٢١٧ امتیاز در صدر قرار دارد. وی همانند دو ماه گذشته در صدر رده‌بندی بهترین‌های آسیا قرار دارد. البته دراین رده‌بندی امتیازات میزبانی در تور بین‌المللی چین‌هایلک منظور نشده و در صورتی که این امتیازات محسوب شود امتیازات او افزایش می یابد. در این رده‌بندی" آیمن بن‌حسین" از تیم دوحه ی قطر با ‌٦٦/١٧٩ امتیاز در جای دوم است ، "عبدالباسط حناچی" هم‌تیمی وی با ‌١٦٥ امتیاز در مکان سوم قرار دارد.

"رده‌بندی امتیاز‌آورترین دوچرخه‌سواران جهان در بخش‌های کوهستان ، جاده و پیست اعلام شد"رده‌بندی دیگر دوچرخه‌سواران ایران به شرح زیر است: ‌١٠- امیرزرگری از تیم دانشگاه آزاد با ‌١٠٢ امتیاز ‌٣٣- مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با ‌٥/٥٣ (او در رده‌بندی قبلی سی‌ام بود.) ‌٣٦- حسین ناطقی از دانشگاه آزاد با ‌٥١ امتیاز (او در رده‌بندی قبلی سی و سوم بود.) ‌٥٦- حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز با ‌٣٢ امتیاز(او در رده‌بندی قبلی چهل و نهم بود.) ‌٥٦ – حسین جهانبانیان از تیم پتروشیمی تبریز با ‌٣٢ امتیاز ‌٧٧- احد کاظمی از پتروشیمی تبریز با ‌٥/٢٢ امتیاز( او در رده‌بندی قبلی ‌٦٦ بود.) ‌٩٤- رسول براتی با ‌١٦ امتیاز (او در رده‌بندی قبلی ‌٨٢ بود.) ‌١١٨- مهدی فریدی با ‌١٣ امتیاز ‌١٣١- رحیم امامی با ‌١٠ امتیاز ‌١٦٧- عباس سعیدی تنها با ‌٦ امتیاز ‌١٨١- ابراهیم جوانی با ‌٥ امتیاز ‌٢١٢- علیرضا اصغرزاده با ‌٢ امتیاز (او در رده‌بندی قبلی ‌١٧٨ بود.) ‌٢٣٤- صمد پورسیدی با نیم امتیاز( او در رده‌بندی قبلی ‌٢٠٧ بود.) در این رده‌بندی ‌٢٣٤ رکاب‌زن حضور داشتند که نماینده‌ی ایران در مکان آخر قرار گرفت. ** دررده‌بندی امتیازآورترین دوچرخه‌سواران بخش کوهستان جهان رکاب‌زنان ایران صعود داشتند. دررده بندی رشته کراس کانتری به مانند ماه‌های گذشته همچنان ژولین آبسالن از فرانسه با ‌٢٤٢٣ امتیاز در صدر قرار دارد. رده‌بندی دوچرخه‌سواران ایران حاضر در این لیست به شرح زیر است: ‌١٥٠- فرامرز شکری با ‌١٦٧ امتیاز( وی در رده بندی قبلی ‌٤٢٦ بود.) ‌١٥٤- مهدی عباس‌زاده با ‌١٦٥ امتیاز( وی در رده‌بندی قبلی ‌٣٢٠ بود.) ‌١٩٢- پرویز مردانی با ‌١٣٥ امتیاز (وی در رده‌بندی قبلی ‌٣٧٣ بود.) ‌٤٠٣- محمدوصال دهقانی با ‌٦١ امتیاز( او در رده‌بندی قبلی ‌٥٠١ بود.) ‌٤٠٨- محسن رمضانی با ‌٦٠ امتیاز ‌٤٠٨- احمد بالوس با ‌٦٠ امتیاز (او در رده‌بندی قبلی ‌٣٩٢ بود.) ‌٤٧٨- یوسف سیف‌زاد با ‌٥٠ امتیاز حجت‌الله مهراوی ، یوسف خلیلی، سینا سلوک‌سازان ، رامتین شریفی، جاوید جمال، یعقوب افشاریان، محمد رحمتی، میثم رضایی، مهدی نقی‌لو و افشین دوستی دیگر رکاب‌زنان ایران در رشته‌ی کراس‌کانتری هستند. در رده‌بندی تیم‌های ملی این رشته فرانسه با ‌٤٣٨٧ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٤٦٧ امتیاز در مکان ‌٣١ قرار دارد.

در رشته‌ی دان‌هیل، ساموئل هیل از فرانسه با ‌١٦٣٦ امتیاز صدرنشین است و رکاب‌زنان ایران در مکان‌های زیر قرار دارند: ‌٩٣-محمدباقر مرتضوی‌نژاد با ‌١٤٤ امتیاز( او در رده‌بندی قبلی ‌٢٩٣ بود.) ‌١٣٤- علی‌اکبر میجوجی با ‌٩٥ امتیاز( او در رده‌بندی قبلی ‌٢١٧ بود.) ‌١٤٠- امین تکندی با ‌٩٠ امتیاز حسین رفیعی، هومن حسینی ، یوسف زند مومن، محمدرضا حسینعلی‌زاده ،‌مهدی میرزا حسینی، علی اسدیان دیگر رکاب‌زنان ایران در این رشته هستند. در رده‌بندی تیمی این رشته تیم انگلیس با ‌٣٩٨٩ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٣٢٩ امتیاز در مکان ‌٢١ قرار دارد. ایران در دور رشته‌ی مارتن و ‌٤CROSS هیچ نماینده‌ای ندارند. رشد دوچرخه‌سواران کوهستان ایران در این رده بندی به دلیل برگزاری لیگ کوهستان و ارسال امتیازات آن برای اتحادیه ی بین المللی دوچرخه سواری است . ** دررده‌بندی امتیاز‌آورترین دوچرخه‌سواران بخش کوهستان ایرانیان سقوط کرده اند.

"به گزارش ایسنا، در رده ‌بندی اتحادیه‌ی بین‌المللی دوچرخه‌سواری (UCI) در ماه جولای در بخش جاده همچنان قادر میزبانی دوچرخه‌سوار تیم پتروشیمی تبریز با ‌٥/٢١٧ امتیاز در صدر قرار دارد"رده‌بندی در رشته‌های مختلف به شرح زیر است: رشته‌ی سرعت ‌١-کوین سریو از فرانسه با ‌١٤٠ امتیاز ‌٢٩- سیدمحمود رسولی با ‌١٨ امتیاز( او چهار پله سقوط کرده است.) ‌٣٤- احمد اصغرپور با ‌١٤ امتیاز( وی در رده‌بندی قبلی ‌٢٦ بود.) ‌٦١- حسنعلی ورپشتی با ‌١٠ امتیاز محمدپراش در جای ‌٨٤ ، فرشاد فارسی‌نژادیان ‌٨٩، علیرضا احمدی ‌١٢٣، رسول رامشی ‌١٢٦ ، فرزین عرب ‌١٤٤ و نعیم داستان‌چی در جای ‌١٤٧ این رشته قرار دارند. در رده‌بندی تیم‌های ملی این رشته آلمان با ‌٣٤٦ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٥٠ امتیاز در مکان هفتم قرار دارد. رشته‌ی دور امتیازی ‌١-کامپو وانگ از هنگ کنگ چین با ‌١٠٠ امتیاز ‌٩-آروین معظمی گودرزی با ‌٢٦ امتیاز ‌٢٢- وحید غفاری با ‌١٢ امتیاز علیرضا حقی در جای ‌٢٧ ، حسن ملکی ‌٣٩، ناصر رضوی ‌٤٢ و سیدمعز‌الدین سیدرضایی در جای ‌٤٥ این رشته قرار دارد. در رده‌بندی تیم های ملی این رشته هنگ‌کنگ با ‌١٣٥ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٥٤ امتیاز در جای ششم قرار دارد. رشته‌ی یک کیلومتر تایم تریل انفرادی ‌١-یودانیتا از ژاپن با ‌١٠٠ امتیاز ‌١٥- محمدجواد حفظی با ‌٥/١٨ امتیاز ‌٣٠- علیرضا احمدی با ‌١٠ امتیاز ‌٣٤- حسنعلی ورپشتی با ‌٨ امتیاز ‌٣٨- محمد پراش با ‌٦ امتیاز در رده‌بندی تیم‌های ملی این رشته نیوزیلند با ‌١٠٢ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٥/٤٢ امتیاز در مکان هفتم قرار دارد.

رشته‌ی کایرین ‌١-سبستاین دهلر از آلمان با ‌١٠٤ امتیاز ‌٢١- امین نورانی با ‌١٥ امتیاز ‌٣٠- سیدمحمد رسولی با ‌١٣ امتیاز (وی نسبت به رده‌بندی ماه قبل شش پله سقوط کرده است) در رده‌بندی تیم‌های ملی این رشته آلمان با ‌٢٥٥ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٢٨ امتیاز در جای ‌١٥ قرار دارد. رشته‌ی اسکراچ ‌١-هایدن گادفری از نیوزیلند با ‌١٠٠ امتیاز ‌٢٢- حسن ملکی با ‌١٠ امتیاز ‌٢٤- محمد رجب‌لو با ‌٨ امتیاز ‌٢٦ – ناصر رضوی با ‌٦ امتیاز در رده بندی تیم‌های ملی این بخش نیوزیلند با ‌٢٧٠ امتیاز اول است و ایران با ‌٢٩ امتیاز در مکان هفتم قرار دارد. رشته‌ی مدیسون ‌١-کینگ وای چانگ از هنگ کنگ چین با ‌٥٠ امتیاز ‌٢٩-حامد جنتی و ابوالفضل گیلانی‌پور با ‌١٠ امتیاز در رده‌بندی تیم های ملی این رشته هنگ کنگ با ‌١٠٠ امتیاز در صدر قرار دارد و ایران با ‌٢٠ امتیاز ‌١١ است. رشته‌ی چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی ‌١-یان واکر از قرقیزستان با ‌١٠٠ امتیاز ‌١١- وحید غفاری با ‌١٨ امتیاز ‌١٣- علیرضا حقی با ‌١٠ امتیاز در رده‌بندی تیم‌های ملی نیوزیلند با ‌١٥٠ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٤٢ امتیاز مکان پنجم را به خود اختصاص داده است. در رشته‌ی سرعت تیمی ژاپن با ‌٢٠٠ امتیاز در صدر است و ایران با ‌٥٠ امتیاز در مکان ششم قرار دارد.

در رشته‌ی تعقیبی تیمی نیز تیم روسیه با ‌٥/٢١٧ امتیاز صدرنشین است و ایران با ‌٣٢ امتیاز در مکان دهم ایستاده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۹ مرداد ۱۳۸۸