همکاری مدیریت بحران شهر تهران با آژانس توسعه و همکاری سوئیس از سال ۲۰۰۶

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همکاری خود را با آژانس توسعه و همکاری سوئیس در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. آژانس یاد شده وابسته به وزارت امور خارجه این کشور است که وظیفه آن ارسال کمک‌های توسعه‌ای است. این پروژه منجر به ایجاد گروه‌های واکنش اضطراری محلات (دوام) گردید

منابع خبر