دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید

دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۹ شهریور ۱۳۸۸

شاتل دو روز پیشتر راهی ایستگاه فضایی شده بود شاتل فضایی دیسکاوی برای انجام یک ماموریت نه روزه وارد ایستگاه بین المللی فضایی شده است. شاتل حامل تجهیزات علمی و همچنین ورزشی است که شامل یک خوابگاه جدید، سیستم تهویه هوا و یک ترد میل (Treadmill) جهت کمک به حفظ سلامتی ساکنان ایستگاه می شود. فضانوردان شاتل پیش از بازگشت به زمین همچنین تعمیرهایی در ایستگاه انجام خواهند داد و قطعات تازه ای را نصب خواهند کرد. برنامه کاری آنها شامل انجام سه پیاده روی فضایی برای جایگزینی تجهیزات علمی خارج از ایستگاه، آماده کردن سکوی ایستگاه برای دریافت یک ماژول تازه در سال آینده، و نصب یک مخزن تازه آمونیاک و بازگرداندن مخزن قدیمی به زمین است. از آمونیاک برای منتقل کردن حرارت اضافی تولید شده در ایستگاه به رادیاتورهای خارجی و خنک نگه داشتن محیط داخل ایستگاه فضایی استفاده می شود.

"شاتل دو روز پیشتر راهی ایستگاه فضایی شده بود شاتل فضایی دیسکاوی برای انجام یک ماموریت نه روزه وارد ایستگاه بین المللی فضایی شده است"دیسکاوری در این ماموریت همچنین نیکول استات فضانورد آمریکایی را برای ماموریتی سه ماهه به ایستگاه برده است و در عوض تیم کوپرا از خدمه فعلی را به زمین باز خواهد گرداند. شاتل در مجموع ۱۳ روز را در فضا سپری خواهد کرد. ماموریت تازه دیسکاوری، شمار پروازهای انجام شده جهت تعمیر و نگهداری آژانس فضایی بین المللی را به ۳۰ می رساند. ناسا قصد دارد پیش از بازنشسته کردن ناوگان شاتل در پایان سال ۲۰۱۰ یا اوایل سال ۲۰۱۱، شش پرواز دیگر نیز به این ایستگاه انجام دهد

منابع خبر