۷ خوان مقابل وام ۵۰ میلیونی مسکن

عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳

مرکز پژوهش‌های مجلس برای روشن شدن چراغ ساخت‌وساز در محدوده مورد نظر دولت–‌بافت‌فرسوده- مطالعه میدانی و کارشناسی مبسوطی درباره علت ناکامی دولت‌های گذشته در حوزه نوسازی بافت‌های ‌فرسوده انجام داده و نتایج این تحقیق را با هدف تدوین «مکمل وام جدید ۵۰ میلیونی مسکن» منتشر کرده است

منابع خبر
۷ خوان مقابل وام ۵۰ میلیونی مسکن عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳
۷ خوان مقابل وام ۵۰ میلیونی تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳