آمریکا، ایران را در مورد برنامه ترور سفیر عربستان زیر فشار می گذارد

آمریکا دو ايرانی را به تلاش برای ترور سفير عربستان در واشينگتن متهم کرد
رادیو فردا
انقلاب اسلامی - ۱۹ مهر ۱۳۹۰

بی بی سی: با وجودی که دولت آمریکا حمله نظامی به ایران را در پاسخ به طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا رد کرده است، ولی دولت ایران را از طرق دیگر زیر فشار خواهد گذاشت. این دولت بر این نظر است که نقشه ترور، می تواند نشان از این داشته باشد که ایران سیاست متجاوزانه تری در مورد فعالیتهای تروریستی در پیش گرفته است. دیوید کامرون از اینکه عواملی در درون دولت ایران در این توطئه دست داشته اند را شوکه آور دانست و دولت آمریکا، دولت ایران را در اینمورد مسئول می داند در این رابطه منصور عرب سیار دستگیر شده است

منابع خبر