انتخاب صاحب‌محمدی به عنوان مدیرعامل راه‌ آهن جمهوری اسلامی

مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد
خبرگزاری فارس
ایلنا - ۱۵ مهر ۱۳۸۸

در این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدرک شناسایی دریانوردان به تصویب رسید. ایلنا:هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست محمود احمدی‌نژاد، صاحب‌محمدی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی انتخاب کرد. به گزارش ایلنا رییس‌جمهور همچنین از زحمات و تلاش‌های زیاری مدیر‌عامل سابق راه‌آهن تشکر و گفت: آقای صاحب‌محمدی می‌تواند ادامه‌دهنده فعالیت‌های آقای زیاری برای توسعه حمل و نقل ریلی و خدمت به مردم باشد. در ادامه این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدرک شناسایی دریانوردان به تصویب رسید. براساس ماده واحده این لایحه به دولت ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

"در این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدرک شناسایی دریانوردان به تصویب رسید"سازمان بنادر و دریانوردی مسوول اجرای کنوانسیون می‌باشد و تغییر آن برعهده دولت است. همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. پایان پیام

منابع خبر