بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان: آری یا نه؟

رادیو زمانه - ۸ آبان ۱۳۹۴

توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان گفته است تقاضای برخی از پناهجویان افغانستانی که خودشان را از مناطق نسبتا امن این کشور به آلمان رسانده‌‌اند، غیرقابل قبول است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۴