دعوت خانواده شهدا از مردم برای حضور پرشور در انتخابات

دعوت خانواده شهدا از مردم برای حضور پرشور در انتخابات
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰دریافت ۱۶ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰