تاکید بر افزایش فعالیت کارکنان به منظور رفع اطاله دادرسی

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

رئیس کل دادگستری استان ایلام با قضات و کارکنان دادگستری این استان دیدار و بر ضرورت افزایش فعالیت کارکنان برای رفع اطاله دادرسی تاکید کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸