اوقات شرعی فردا، یازدهمین روز ماه مبارک رمضان

اوقات شرعي روز يازدهم ماه رمضان در تهران و مراكز استان‌ها
خبرگزاری فارس
فردا - ۹ شهریور ۱۳۸۸

فارس: یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان از کاهش حدود ۲۰ دقیقه‌ای مدت زمان روزه‌داری خبر می‌دهد؛ به نحوی که مردم در شرقی‌ترین مرکز استان (مشهد) ساعت ۱۹:۱۸ دقیقه و در غربی‌ترین مرکز استان (ایلام) ۲۰:۰ دقیقه افطار می‌کنند. اوقات شرعی یازدهمین روز ماه مبارک رمضان در تهران و مراکز استان‌ها به شرح زیر است: اوقات شرعی روز یازدهم به افق اراک: اذان صبح ۵:۱۹ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۱ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۵۵ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق اردبیل: اذان صبح ۵:۱۵ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۷ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق ارومیه: اذان صبح ۵:۳۰ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۳۰ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۱۸ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق اصفهان: اذان صبح ۵:۱۴ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۳ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق اهواز: اذان صبح ۵:۲۹ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۵ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۵۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق ایلام: اذان صبح ۵:۳۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۲۴ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۰ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق بجنورد: اذان صبح ۴:۴۱ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۴۱ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۲۹ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق بندر عباس: اذان صبح ۵:۶ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۴۵ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۲۲ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق بوشهر: اذان صبح ۵:۲۴ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۷ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۵ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق بیرجند: اذان صبح ۴:۴۴ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۳۳ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۱۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق تبریز: اذان صبح ۵:۲۴ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۲۵ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۱۴ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق تهران: اذان صبح ۵:۰ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۴ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۵۰ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق خرم‌آباد: اذان صبح ۵:۲۶ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۷ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۰ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق رشت: اذان صبح ۵:۱۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۲ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۰ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق زاهدان: اذان صبح ۴:۴۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۲۷ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق زنجان: اذان صبح ۵:۱۸ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۶ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۳ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق ساری: اذان صبح ۵:۰ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۵۸ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۵ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق سمنان: اذان صبح ۵:۱ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۵۶ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۲ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق سنندج: اذان صبح ۵:۲۷ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۲۲ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۷ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق شهرکرد: اذان صبح ۵:۱۸ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۷ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۹ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق شیراز: اذان صبح ۵:۱۷ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۰ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۳۹ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق قزوین: اذان صبح ۵:۱۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۰ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۵۷ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق قم: اذان صبح ۵:۱۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۶ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۵۱ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق کرمان: اذان صبح ۴:۵۷ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۴۲ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۲۲ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق کرمانشاه: اذان صبح ۵:۲۹ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۲۲ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۶ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق گرگان: اذان صبح ۴:۵۴ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۵۲ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۰ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق مشهد: اذان صبح ۴:۳۵ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۳۲ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۱۸ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق همدان: اذان صبح ۵:۲۳ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۱۶ دقیقه، اذان مغرب ۲۰:۱ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق یاسوج: اذان صبح ۵:۱۸ دقیقه، اذان ظهر ۱۳:۴ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۴۴ دقیقه اوقات شرعی روز یازدهم به افق یزد: اذان صبح ۵:۵ دقیقه، اذان ظهر ۱۲:۵۳ دقیقه، اذان مغرب ۱۹:۳۴ دقیقه اوقات شرعی مندرج در این خبر از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده و مسئولیت دقت آن بر عهده این مرکز است

منابع خبر