تجمع پرستاران و کامیون داران مقابل مجلس

عصر ایران - ۲ اسفند ۱۳۹۳

وی خاطرنشان کرد: اکنون سایپا دیزل تعدادی از کامیون های دانگ فنگ تی ۳۰۰ را متوقف کرده و اعلام کرده در صورت عدم تسویه حساب کامل بقیه این کامیون ها را متوقف می کند و کارت سوختشان را باطل می کند

منابع خبر