بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اصفهان رایگان بستری می شوند

بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اصفهان رایگان بستری می شوند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

علی اعتصام پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ویژه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی استان اصفهان از عید مبعث اظهار داشت: در راستای بهره‌گیری از مزایای استقرار نسخه الکترونیک و تحقق اصلی‌ترین راهبردهای سازمان در ارائه خدمات تأمین سلامت و ایجاد رضایتمندی مخاطبان سازمان و همچنین توزیع عادلانه منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات مورد نیاز از روز ۲۱ اسفند ماه طرح حمایت مالی از همه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان در قالب سه طرح آغاز خواهد شد.

وی افزود: رایگان شدن خدمات بستری (فرانشیز صفر) درمان کل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی همه شهرستان‌های استان که این سازمان بیمارستان ملکی ندارد از جمله این طرح‌ها است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان رایگان شدن هزینه‌های بستری و درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی برای افراد ۶۵ سال به بالا را از دیگر خدمات ارائه شده همزمان با عید مبعث اعلام کرد و گفت: این خدمت به منظور تسهیل روند درمان این افراد حتی شهرستان‌هایی که سازمان دارای بیمارستان ملکی است، ارائه شده است.

وی محاسبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات پزشکی مورد استفاده برای بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در بخش بستری همه بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را از دیگر خدمات قابل ارائه از روز ۲۱ اسفند ماه اعلام کرد و گفت: این هزینه‌ها بر این اساس فاکتور ارائه شده مطابق بهای مندرج در سامانه IMED (اداره کل تجهیزات پزشکی) در چارچوب ضوابط مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹