تثبیت سهمیه بنزین برای نهمین ماه متوالی

خبر آنلاین - ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

اقتصاد > انرژی  - مهر نوشت:همزمان با تثبیت سهمیه بنزین ۶۰ لیتری بنزین خودروهای شخصی با نرخ ۴۰۰ تومان برای نهمین ماه متوالی، شمارش معکوس برای اتمام دوره بنزین ۱۰۰ تومانی و عرضه دو نرخی این فرآورده نفتی در سطح جایگاه‌ها آغاز شده است. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان عرضه بنزین با سه نرخ ۱۰۰ تومانی (یارانه ای)، ۴۰۰ تومانی (نیمه یارانه ای) و ۷۰۰ تومانی (آزاد) در سطح جایگاههای کشور فراهم شد. اصلاح نرخ بنزین به عنوان استراتژیک ترین کالای مصرفی کشور منجر به کاهش مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی شده است به طوری که آمارهای رسمی از کاهش حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف روزانه این فرآورده نفتی حکایت دارد.   از ابتدای بهمن ماه سالجاری تاکنون متوسط مصرف روزانه بنزین به حدود ۵۱ میلیون لیتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است.   با کاهش متوسط مصرف بنزین در سطح کشور، میزان بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروها هم روندی رو به کاهش داشته است.

"با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان عرضه بنزین با سه نرخ ۱۰۰ تومانی (یارانه ای)، ۴۰۰ تومانی (نیمه یارانه ای) و ۷۰۰ تومانی (آزاد) در سطح جایگاههای کشور فراهم شد"  در حال حاضر حدود ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ یارانه ای ۱۰۰ تومانی در کارت هوشمند خودروهای شخصی ذخیره سازی شده است که پیش بینی ها از به صفر رسیدن تقریبی این ذخیره تا پایان اسفند ماه سالجاری خبر می دهد.   در یازدهمین ماه سالجاری به طور میانگین روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر از بنزین عرضه شده در جایگاههای سوخت با نرخ ۱۰۰ تومانی انجام گرفته و این در حالی است که متوسط فروش بنزین با نرخ ۴۰۰ تومانی حدود سه برابر نرخ یارانه ای این حامل انرژی در این مدت بوده است.   همچنین هم اکنون کمتر از ۶۰۰ میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای (بنزین ۴۰۰ تومانی) در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است.   با به پایان رسیدن ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی کارتهای هوشمند سوخت دولت برنامه جدیدی برای اختصاص سهمیه های ویژه و یا نوروزی با قیمت ۱۰۰ تومانی را ندارد و از این رو شمارش معکوس برای پایان دوره بنزین ۱۰۰ تومانی آغاز شده است.   به استناد اظهارات مسئولان دولتی، تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین ذخیره سازی شده در کارتها تعیین نشده است و مطابق با مکانیسم تعریف شده ابتدا باید ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی کارتهای هوشمند سوخت به پایان برسد و سپس امکان استفاده از ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی کارتها فراهم می شود.

  حفظ سهمیه بنزین خودروها در اسفند ماه   باوجود کاهش ذخیره و یا به صفر رسیدن ذخیره بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت، برای نهمین ماه متوالی سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خودروهای شخصی و ۲۵ لیتری موتورسیکلتها با نرخ نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومان) در اسفند ماه سالجاری تثبیت شده است.   بر این اساس گمانه زنی ها نشان می دهد که آخرین ماه امسال سهمیه بنزین نیمه یارانه ای اکثر خودروهای عمومی بنزین سوز و دوگانه سوز هم حفظ شده است اما اعمال تغییرات جدید برای کاهش سهمیه تعدادی از خودروهای دوگانه سوز برای سال آینده در دستور کار دولت قرار دارد.   این در حالی است که در اسفند ماه سالجاری برای خودروها ماهانه ۵۰۰ لیتر و موتورسیکلتها ماهانه ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومانی پیش بینی شده است.   پیش بینی می شود از ساعت ۲۴ سی ام بهمن ماه امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای ۲۵ نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی به کارتهای هوشمند سوخت آنها واریز شد. در حال حاضر بیش از ۱۷ میلیون کارت هوشمند سوخت شامل ۱۰ میلیون و ۱۹۴ هزار کارت خودرو و ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۲۵۴ کارت هوشمند موتور سیکلت در سطح کشور فعال است.

/۳۲

منابع خبر