نمایشگاه ادوات نظامی گردان فاتحین سپاه در ورامین افتتاح شد

نمایشگاه ادوات نظامی گردان فاتحین سپاه در ورامین افتتاح شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر