تلاش پاکبان ها و نیروهای ستاد برف روبی در سنندج

تلاش پاکبان ها و نیروهای ستاد برف روبی در سنندج
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ بهمن ۱۴۰۰دریافت ۲۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: برف روبی سنندج