گزارش تصویری / اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

گزارش تصویری / اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ مهر ۱۳۹۱مهدی بلوریان

منابع خبر