مکارم شیرازی : چهارشنبه سوری خلاف شرع و خرافی است!

مراسم سنتی چهارشنبه سوری از ساعاتی پیش در ایران و سایر نقاطی از جهان که ایرانیان در آن زندگی می کنند آغاز شده است. چهارشنبه سوری آیین دیرپا است که با سنن بسیاری همراه شده است و طلیعه ای است بر آغاز سال نو در ایران
اخبار روز
پیک ایران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴


مکارم شیرازی مراسم خرافی چهارشنبه سوری را دارای آثار خلاف شرع و مسئولیت الهی دانست و بر پرهیز از این خرافه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار شفتا در قم، این مرجع تقلید در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم یادی  با اشاره به درپیش بودن چهارشنبه آخرسال گفت: آداب و رسومی از گذشتگان برای ما به جای مانده که برخی از آنها را فرزانگان و عقلای پیشین این آداب را جزو زندگی مردم کردند که باید از آنها پیروی کرد اما آدابی است که افراد نادان به صورت خرافه وارد زندگی مردم کردند که باید از آنها پرهیز کرد.

مکارم شیرازی با بیان اینکه ما باید مانند صراف، زر خالص را از جنس تقلبی تشخیص داده و کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: از جمله این آداب خرافی، مراسم شب چهارشنبه سوری است که آثار خلاف شرع و مسئولیتهای الهی در آن وجود دارد.

او ادامه داد: عده ای، پشت منازل مردم، ترقّه های پرسر و صدا می زنند و ممکن است در این منازل زن بارداری باشد که با شنیدن صدایاین ترقّه ها سقط جنین کند یا بیماران قلبی باشند که این صداها به قلب افراد آسیب وارد کند. اینها باید فکر کنند که کار آنها مسئولیت الهی دارد و روز قیامت باید پاسخگو شوند.

این آخوند حوزه به خطرات چهارشنبه سوری برای خود افراد اشاره کرد و گفت: چقدر افراد هرسال نابینا و مقطوع العضو شدند. یکی از بدترین مصائب، سوختگی است که درمان آن مشکل است و در صورت معالجه آثار آن در بدن انسان همچنان باقی می ماند.

او افزود: پرش از روی آتش یک خرافه است که افراد نادان اینها را وارد سنن و خوی اجتماعی کرده اند آن هم با لباسهایی که عمدتا از مواد نفتی است. کدام عقل اجازه می دهد چنین کارهایی کنند؟ امیدواریم رسانه ها، مسائل را در این زمینه خوب پخش کرده و به مردم گوشزد کنند که از خرافات پرهیز کنند.

پیک ایران:  در کشورهای غربی هر سال به مناسبت های گوناگون از فشفشه و ترقه برای شادی و تفریح استفاده میکنند. این مواد محترقه همه استاندارد هستند و بندرت اتفاق میافتد استفاده از آنها حادثه ناگواری را در پی داشته باشد.

"اینها باید فکر کنند که کار آنها مسئولیت الهی دارد و روز قیامت باید پاسخگو شوند.این آخوند حوزه به خطرات چهارشنبه سوری برای خود افراد اشاره کرد و گفت: چقدر افراد هرسال نابینا و مقطوع العضو شدند"حکومت اسلامی ایران بجای آنکه در جهت بی خطر کردن برگزاری جشن های مردمی تلاش کند، آنها را خرافاتی و احمقانه می نامد و بدین ترتیب  هم از اجرای درست مسئولیت خود فرار میکند و هم جشنهای  غیر اسلامی مردم را خرافاتی می نامد. این در حالی است که اعتقادات خرافی در اسلام بیشمار و گسترده است.

منابع خبر
چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی + فیلم (۱۸+)  (۶ نظر) باشگاه خبرنگاران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴