سعید مرتضوی 'معاون مطلق' دادستان کل است

سعید مرتضوی 'معاون مطلق' دادستان کل است
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۹ شهریور ۱۳۸۸

حکم توقیف بیشتر نشریات و بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب به امضای آقای مرتضوی بود یک مقام قوه قضاییه ایران گفته که سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران، به سمت "معاون مطلق" دادستان کل منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - ناصر سراج، معاون دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات، در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته است که دادستانی کل کشور با کمبود نیرو در سطح معاونان مواجه بوده و در مورد انتصاب سعید مرتضوی به سمت یکی از معاونان دادستان کل گفته "این انتصاب صورت گرفت و انشاء الله بعد از تکمیل چارت تشکیلاتی، سمت دقیق ایشان اعلام خواهد شد." به گفته آقای سراج، در حال حاضر سعید مرتضوی "به عنوان معاون مطلق" منصوب شده و وظایف خاصی ندارد و افزوده است که "باید برای او جایی تعیین کنیم و تعیین وظایف کرده و بعد شرح وظایف را به او بگوییم." وی افزوده است که سعید مرتضوی، که زمانی قاضی دادگاه ویژه مطبوعات بود، در حال حاضر نقشی در هیات نظارت بر مطبوعات ندارد و خود آقای سراج به مدت دو سال نماینده قوه قضاییه در این هیات است. در زمان تصدی سمت قاضی دادگاه مطبوعات، آقای مرتضوی احکام تعطیلی شمار قابل توجهی از روزنامه ها را صادر کرد و با سلب صلاحیت از برخی اعضای هیات منصفه، مانع از فعالیت این دادگاه شد. وی هفت سال قبل به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و در این سمت نیز به سختگیری و وارد کردن فشار به خصوص به متهمان پرونده های امنیتی شهرت یافت. بازداشت های گسترده فعالان سیاسی در جریان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز ایران عمدتا با حکم سعید مرتضوی صورت گرفته و در خارج نیز، دولت کانادا آقای مرتضوی را متهم کرده است که در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی که هنگام بازداشت روی داد دست داشته است.

"در زمان تصدی سمت قاضی دادگاه مطبوعات، آقای مرتضوی احکام تعطیلی شمار قابل توجهی از روزنامه ها را صادر کرد و با سلب صلاحیت از برخی اعضای هیات منصفه، مانع از فعالیت این دادگاه شد"با تغییر رئیس قوه قضاییه، سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب شد و برخی از منتقدان آقای مرتضوی، این اقدام را به تلاش برای منزله بهبود وجهه این قوه توصیف کردند اما کوتاه مدتی پس از آن، حکم انتصاب او به سمت معاونت دادستانی کل صادر شد. با اینهمه، به نقل از برخی کارشناسان احتمال داده اند که دست کم تا مدتی، اقدامات قضایی به این شخص ارجاع نشود و وظایف او به کارهای اداری منحصر باشد. در سمت جدید، آقای مرتضوی معاونت غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جدید را بر عهده دارد که تا چند هفته پیش، وزیر اطلاعات بود اما ظاهرا در پی اختلافاتی با محمود احمدی نژاد، از دولت اخراج شد. اگرچه گفته می شد که دلیل اخراج از کابینه، مخالفت آقای اژه ای با برخی انتصابات محمود احمدی نژاد بود، اما آقای احمدی نژاد در مصاحبه ای تلویحا محسنی اژه ای را به ناتوانی در جلوگیری از بروز اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات متهم ساخت

منابع خبر
سعید مرتضوی 'معاون مطلق' دادستان کل است بی بی سی فارسی - ۹ شهریور ۱۳۸۸