صبحانه کاری روحانی و مدیرکل یونسکو برگزار شد

تصاویر: صبحانه کاری مدیر کل یونسکو با رییس جمهور

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۸ بهمن ۱۳۹۴
منابع خبر