احتمال چند خودرویی شدن افراد ثروتمند از عوارض طرح‌های ترافیکی است/ در طرح کنترل آلودگی هوا احتمال چند خودرویی شدن ثروتمندان کم است

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

معاون مطالعات سازمان حمل و نقل ترافیک تهران گفت: گرچه چند خودرویی شدن افراد ثروتمند از عوارض طرح‌های ترافیکی است، اما در طرح کنترل آلودگی هوا احتمال این موضوع کمتر است، چون به ازای هر ورود به طرح عوارض آن پرداخت می‌شود

منابع خبر