راه اندازی موزه روحانیت در مازندران

ایلنا - ۱۱ مهر ۱۳۸۸

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از ایجاد موزه علما و روحانیت در این استان خبر داد. ایلنا: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه بررسی ایجاد موزه روحانیت در مازندران گفت: موزه علما و روحانیت به زودی در استان راه اندازی می شود. رحمت الله عباس نژاد مازندران را استانی عالم پرور دانست و گفت: سازمان میراث فرهنگی به منظور زنده نگه داشتن نام و یاد علمای بنام استان مازندران اولین موزه روحانیت را در استان راه اندازی خواهد کرد. وی از آغاز عملیات اجرایی طرح موزه بیت آیت الله صالحی مازندرانی از نیمه دوم سال آینده خبر داد و گفت: مطالعات و تهیه طرح این موزه توسط این سازمان امسال انجام خواهد شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران همچنین از تبدیل بیت آیت الله صالحی مازندرانی در سوادکوه به عنوان موزه خبرداد و گفت: عملیات مطالعه این طرح در سال جاری اجرایی می شود.

"رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از ایجاد موزه علما و روحانیت در این استان خبر داد"وی با بیان اینکه تمام آثار مشخص علمی، شواهد مربوط به زندگی این عالم برجسته و نیز اشیاء بیت آیت الله صالحی مازندرانی جمع آوری و نگه داری خواهد شد بیان داشت: کلیه این اقدامات با هماهنگی بیت این روحانی بزرگ صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ادامه داد: کلیه شواهد موجود در بیت آیت الله صالحی مازندرانی به نحو علمی و منطبق با مسائل موزه داری نگه داری و حفاظت می شود. عباس نژاد همچنین راه اندازی موزه قرآن را نیز یکی دیگر برنامه های در دست اقدام سازمان میراث فرهنگی مازندران دانست. پایان پیام

منابع خبر