جزئیاتی از لایحه حذف صفر از پول ملی

آخرین وضعیت حذف صفر از پول ملی
همشهری
آفتاب - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آفتاب: پیمان قربانی، در مورد حذف صفر از پول ملی عنوان کرد: لایحه حذف صفر از پول ملی به رییس‌جمهوری داده شده که امضا‌ و سپس به مجلس ارسال کند. حال هر زمان که مسائل قانونی آن اجرا شود و این موضوع در فاز اجرایی برود ما کار را به اجرا می‌رسانیم. وی با بیان اینکه در این لایحه حذف چهار صفر پیشنهاد شده است، افزود: ریال در قانون پولی و مالی آمده و ما نمی‌توانیم یک مرتبه پول ریال را حذف و پول دیگری جایگزین کنیم. قربانی به ایسنا اضافه کرد: در این لایحه نام پول جدید پیشنهاد نشده است؛ چرا که اسم پول کار ما نیست و در یک سطح ملی باید این کار انجام شود.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ما داخل بانک مرکزی کلیه‌ کارهای خود را کماکان ادامه می‌دهیم، اما به‌طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمانبندی مناسب انجام می‌دهیم.

"آفتاب: پیمان قربانی، در مورد حذف صفر از پول ملی عنوان کرد: لایحه حذف صفر از پول ملی به رییس‌جمهوری داده شده که امضا‌ و سپس به مجلس ارسال کند"

وی در مورد زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرد: پیشنهاد شده بود که از ابتدای سال ۹۳ اجرا شود، اما حداقل ۱۸ ماه زمان برای بعد از تصویب باید باشد. یعنی مثلا اگر مجلس در میانه سال ۱۳۹۲ این طرح را تایید کند، ما نمی‌توانیم از سال ۹۳ اجرا کنیم، بلکه ۱۸ ماه بعد از آن می‌توانیم آن را اجرا کنیم. چرا که این کار یکسری لوازمات اجرایی از جمله چاپ اسکناس دارد و به همین دلیل این چنین زمانی نیاز است.

منابع خبر