زمان بندی حرکت قطار‌ها در مترو تهران و حومه به روال عادی بازگشت

خبرگزاری میزان - ۲۹ تیر ۱۴۰۰

قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از به روال عادی بازگشتن زمان بندی حرکت قطار‌ها در مترو تهران و حومه خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز