قویترین‌،مسن‌ترین‌ وجوانترین عضوشورا

قویترین‌،مسن‌ترین‌ وجوانترین‌عضوشورا/عکس

فردا
جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
فردا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
فردا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲