دانشگاه ایلام بدون آزمون، دانشجوی ارشد جذب می‌کند

دانشگاه ایلام بدون آزمون، دانشجوی ارشد جذب می‌کند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۶ فروردین ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه ایلام به منظور حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشجو جذب می‌کند

منابع خبر