رأی بدوی پرونده هفت سنگان صادر شد

خبرگزاری میزان - ۲ روز قبل

رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز