بحران کرونا در آمریکا؛ پیش بینی مرگ ۱۰۰ هزار نفر دیگر تا ماه دسامبر

خبرگزاری میزان - ۸ شهریور ۱۴۰۰

موج جدید کرونا سراسر آمریکا را درنوردیده و ایالت های جنوبی را به شدت وارد بحران بهداشتی کرده است

منابع خبر