واکنش تند روسیه به تحریم‌های اتحادیه اروپا

واکنش تند روسیه به تحریم‌های اتحادیه اروپا
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ اسفند ۱۳۹۹

وزارت امور خارجه روسیه  دوشنبه شب در بیانیه ای افزود: تصمیم جدید شورای امور خارجه اتحادیه اروپا برای اتخاذ تحریم های جدید یکجانبه و غیرقانونی در مورد اتباع روسی به بهانه واهی تاسف آور است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: یک فرصت دیگر برای بازنگری در سیاست تحریم و فشار در مورد روسیه که در سال های اخیر عدم کارایی آن اثبات شده است، از دست رفت. بجای این با پیروی از نظم بلوکی و دیدگاه های کهنه در مورد روسیه، در بروکسل بار دیگر بر دگمه تحریم فشار می دهند. در این حال برخلاف منطق در ابتدا تصمیم سیاسی گرفته می شود و برای آن خودسرانه نامزدهای برای مجازات انتخاب می شود.  

این بیانیه یادآورشد: تکرار درخواست غیرقانونی برای آزادی الکسی ناوالنی که به حبس محکوم شده است غیرقابل قبول است و این گونه اقدام ها  در عرصه بین المللی مداخله در امور داخلی کشور مستقل نامیده می شود.

 

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر