آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف!

آغازِ پایانِ ایران‌خواری به بهانه وقف!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۶ روز قبل

ما نشان دادیم که هرگاه متحد، خردمندانه و صبورانه در میدان حاضر شده‌ایم، طبیعت‌ستیزان چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشته‌اند. شاید خاطره این دو پلاک ثبتی بخش هفت لاریجان - ۶۸ و ۶۹ - موسوم به مراتع_ملار تا سال‌ها از یاد کنشگران محیط‌زیستی نرود.

همان مراتعی که نخست می‌گفتند: ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد امروز - چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۹ - این عرصه دوهزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شود تا بدین‌ترتیب: آغازِ پایانِ ایرانخواری به بهانه وقف را جشن بگیریم. به سهم خود از همه هموطنانی که در این پیروزی مشارکت داشتند، قدردانی می‌کنم.
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده . ۸ مرداد ۱۳۹۹

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۶ روز قبل
خبر آنلاین - ۶ روز قبل