ایتام و مستضعفان جازموریان با حمایت قضایی صاحبخانه شدند

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

سرپرست دادگاه عمومی بخش جازموریان از فراهم شدن زمینه لازم برای احداث واحد‌های مسکونی برای ایتام و مستضعفان با خلع ید از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در این بخش خبر داد

منابع خبر