گذرنامه رئیس یک قبیله (عکس)

گذرنامه رئیس یک قبیله (عکس)
عصر ایران
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

عصر ایران - گذرنامه یک رئیس قبیله در دوره حکمرانی ملک فیصل دوم پادشاه وقت عراق  (۱۹۵۳-۱۹۵۸). در این گذرنامه در مقابل گزینه "شغل" عبارت "رئیس قبیله "نوشته شده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲