عکس: کشف تریاک در پوست زردآلو

فردا - ۲ روز قبل

لطیفی سخنگوی گمرک گفت: ۵۷ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک از بیش از ۲۰ تن محموله پوست سخت زردآلو در گمرک بازرگان کشف و تحویل مقامات قضایی شد

منابع خبر