۲۰ بار خودکشی قدیمی‌ترین زندانی زن ایران

دادگاه 'قدیمی‌ترین زندانی زن ایران'
بی بی سی فارسی
فردا - ۱۸ دی ۱۳۹۰

مهر: امروز در حاشیه جلسه دادگاه فرصتی پیش آمد تا گفتگویی با فاطمه داشته باشیم. او به دلیل ۱۸ سال در زندان بودن به قدیمی ترین زندانی زن معروف شده و امیدوار است بی گناهی او ثابت شود.

*در مورد روز حادثه بگو؟

- آن روز مجید ـ مقتول - خانه ما بود. من برای شرکت در یک مراسم ختم از خانه خارج شدم. مقتول، همسرم و برادر شوهرم در خانه بودند اما وقتی برگشتم کسی در خانه نبود.

"او به دلیل ۱۸ سال در زندان بودن به قدیمی ترین زندانی زن معروف شده و امیدوار است بی گناهی او ثابت شود"فقط سه لیوان خالی در آنجا بود. فردای آن روز متوجه شدم او در بیمارستان مرده است.

* با مجید اختلاف داشتی؟

- من نه. فقط برادر شوهر مخالف حضور او در خانه ما بود که هنوز هم دلیل آن را نمی دانم. ما و خانواده مجید ارتباط خوبی با هم داشتیم.

همسر او بعضی شبها در خانه ما می ماند. من هیچ اختلافی با مجید نداشتم که بخواهم او را بکشم.

* چه زمانی دستگیر شدی؟

- حدود ۴۰ روز بعد از قتل ماموران به خانه ام آمده و مرا به اتهام قتل مجید دستگیر کردند. شوکه شده بودم.

* اگر قاتل نبودی چرا به کشتن مجید اعتراف کردی؟

- در اداره آگاهی چند بار بازجویی شدم و گفتم که قاتل نیستم اما آنها قبول نمی کردند دیگر از فشار بازجویی ها خسته شده بودم به همین خاطر به قتل اعتراف کردم.

"* چه زمانی دستگیر شدی؟ - حدود ۴۰ روز بعد از قتل ماموران به خانه ام آمده و مرا به اتهام قتل مجید دستگیر کردند"

* الان وضعیتت در زندان چگونه است؟

- ۱۸ سال از عمرم را در زندان گذراندم اما هیچ وقت به اینجا عادت نکرده ام.غروبهای زندان دلگیر است.

* به آزادی از زندان امید داری؟

- من بی گناهم و هرچه خدا بخواهد آن می شود. خیلی دوست دارم روزهای آخر عمرم را در کنار خانواده ام سپری کنم و به آزادی امیدوارم.

* اگر به آزادی امیدواری پس چرا خودکشی کردی؟

- آن زمان شرایط سخت بود. در این مدت ۲۰ بار خودکشی کردم اما هربار از مرگ نجات پیدا کردم.* در زندان ملاقاتی داری؟

- بله. در این مدت خانواده ام تنهایم نگذاشته اند و همیشه به ملاقاتم می آیند.

بعد از رسیدگی به پرونده و تعیین زمانی دیگر برای محاکمه، فاطمه همراه مامور زندان از اتاق خارج شدند. خانواده اش پشت در منتظر او بودند.
.

منابع خبر
دادگاه 'قدیمی‌ترین زندانی زن ایران' بی بی سی فارسی - ۱۸ دی ۱۳۹۰