تصویر ۱۰ کاریکاتور؛ از جمعه های خونین تا دن کیشوت عربی!

تصویر 10 کاریکاتور؛ از جمعه های خونین تا دن کیشوت عربی!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، وضعیت لرزان حاکمان عرب در پی آغاز قیامهای مردمی اخیر بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است. بازی حاکمان عرب! روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تلاش حاکمان عرب برای بقا در قدرت توجه دارد. شلیک های ناتو علیه قذافی روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری حملات ناتو به طرابلس (پایتخت لیبی) را مورد توجه قرار داده که در مواردی احتمال مرگ معمر قذافی را شدت بخشیده است. آشتی علیه تل آویو روزنامه الاتحاد امارات امروز آشتی ملی گروههای فلسطینی عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن رژیم صهیونیستی دانسته است. جمعه های خونین روزنامه القدس العربی به نمادین شدن روز جمعه در تقویم کشورهای عربی توجه دارد که به روزی برای اعلام انزجار علیه رژیمهای خودکامه و مستبد تبدیل شده است.

"به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، وضعیت لرزان حاکمان عرب در پی آغاز قیامهای مردمی اخیر بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است" معضل دردناک حاکمان عرب؛ دوستی با اسرائیل و دشمنی با مردم! روزنامه الوطن عمان امروز معضل اصلی جهان عرب را دوستی این رژیمها با تل آویو و سرکوب شدید خواسته های مردم خودشان دانسته است. دُن کیشوت عربی! روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به اشتباه استراتژیک رژیمهای جهان عرب توجه دارد که ملت خود را در تنگنا قرار داده و با خواسته های رژیم صهیونیستی همراه شده اند. نقش مصر در آشتی ملی روزنامه الرایه قطر امروز به نقش مثبت مصر در آشتی ملی گروههای فلسطینی توجه دارد که بالاخره پس از سالها محقق شد. ترس کودک فلسطینی؛ بدون شرح الرایه قطر دیکتاتور تحت محاصره؛ بدون شرح الوطن قطر آخرین وضعیت فلسطین؛ بدون شرح الانتقاد لبنان

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
فرهیختگان - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
خبرگزاری فارس - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰