موفقیت پزشکان ایرانی در درمان شکست مکرر لانه گزینی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

تهران -ایرنا - یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از موفقیت پزشکان بیمارستان آیت الله طالقانی در درمان شکست مکرر لانه گزینی با استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتی (PRP) خبر داد.

منابع خبر