iهمسر حجاریان:درمسایل شرعی بسیاراصولگراست

پهلوان شجاع الدوله کهریزکی
میزان پرس
تابناک - ۹ شهریور ۱۳۸۸

دکتر وجیهه مرصوصی همسر سعید حجاریان در باره مسائل مختلف مربوط به همسرش با روزنامه اعتماد گفتگو کرد. * محورهای اصلی اظهارات وجیهه مرصوصی را می خوانید : * تحمل دادگاه برای من دشوار بود. اما چیز جدیدی نبود. من از همان ابتدا و جلسه اول دادگاه که آقایان ابطحی و عطریانفر اظهارات و اعترافاتی داشتندحدس می زدم که با آقای حجاریان نیز قرار است چنین کاری صورت گیرد. اراده ای وجود داشت که ایشان را باطل کنند.

"دکتر وجیهه مرصوصی همسر سعید حجاریان در باره مسائل مختلف مربوط به همسرش با روزنامه اعتماد گفتگو کرد"من در ملاقاتی با آقای مرتضوی گفتم این کار را نکنید، ما به اندازه کافی در ۱۰ سال گذشته سختی تحمل کرده ایم، روی زخم ما نمک نپاشید، او ۱۰ سال پیش ترور جسمانی شد،دیگر ترور شخصیت نکنید، حجاریان زحمات زیادی برای نظام کشیده و حق نیست که این طور با او برخورد شود. اما متاسفانه به حرف من گوش نکردند و حجاریان را ترور شخصیت کردند. * هیچ جرمی در اظهارات حجاریان پیدا نکردم . این گفته ها نتیجه مطالعات عمیق بوده است؛ مطالعاتی که او در زمینه استقرار دموکراسی در کشور پیگیری می کرد. من در این اظهارات هیچ چیز ندیدم که جرمی را ثابت کند.

سوال من اما اینجاست که چطور کسی همچون سعید حجاریان را در اوج بیماری پرریسکی که دارد می برند به زندان و سلول انفرادی؟ نمی شد این گفت وگوها را در جهت متقاعدسازی حجاریان بیرون از زندان و در جلساتی دیگر انجام بدهند؟ اگر حجاریان ظرف مدت دو ماه متقاعد شد هر چه آنها می خواهند بگوید، فکر می کنم بیرون از زندان هم می شد این کار را بکنند. اصلاً می توانستند سال ها قبل این کار را بکنند. آن زمان که جبهه مشارکت تاسیس شد جلویش را می گرفتند. * کسانی که مدام تکرار می کنند این اظهارات تحت فشار و اجبار نبوده، می توانستند بیرون از زندان هم حجاریان را راضی به گفتن این حرف ها کنند. آنها خودشان می گویند از حجاریان مرتب پذیرایی هم می شده و رسیدگی های لازم صورت می گرفته است.

"من از همان ابتدا و جلسه اول دادگاه که آقایان ابطحی و عطریانفر اظهارات و اعترافاتی داشتندحدس می زدم که با آقای حجاریان نیز قرار است چنین کاری صورت گیرد"اگر این طور است سوال اینجاست چرا حجاریان را به زندان بردند و در بیرون از زندان به گفت وگو با وی ننشستند،؟ * دادگاه چهارم من را خیلی متاثر نکرده است چرا که در طول مدت زندانی بودن آقای حجاریان واقعاً واکسینه شده ام زیرا هر بار که به ملاقاتش می رفتم بعد از ترک محل ملاقات دیگر حالت طبیعی نداشتم، بسیار تهاجمی می شدم و دلم می خواست به همه عالم حمله کنم و ناسزا بگویم. من هیچ وقت نمی توانستم این را برای خودم هضم کنم که روزی برسد که حجاریان به این حال بیفتد و او را با این بیماری به بند بکشند. ریه اش ناراحت است و در ملاقات ها هم هیچ وقت نتوانستم بفهمم چه وضعی دارد چون دائم یک دوربین ما را کنترل می کرد. من در ۱۰ سال گذشته هیچ وقت چنین وضعیتی پیدا نکرده بودم چرا که دائماً وضعیت ایشان را کنترل می کردم. تقریباً می توانم بگویم ماهی نبود که ما در رابطه با سلامتش مشکل نداشته باشیم، یک روز سرماخوردگی سخت، یک روز مشکل گوارشی و...

* احساس من و آقای حجاریان بیش از اینکه حس یک زن به همسرش بوده باشد، احساس یک مادر به فرزندش بوده و همیشه از او مراقبت کرده ام. شغل من طبابت است و برای قلب نازکم این شغل را انتخاب کردم. اما هر بار که به ملاقات رفتم تحمل آن شرایط و جو حاکم بر زندان برای من خیلی سخت بود، یک نوع شکنجه بود. گرچه الان دیگر موضوع به پایان راه رسیده و آنها کاری را که می خواسته اند انجام داده اند. البته من منتظرم ببینم می خواهند دیگر چه بکنند و اینکه آیا حکم دیگری برایش خواهند برید یا نه.

"این گفته ها نتیجه مطالعات عمیق بوده است؛ مطالعاتی که او در زمینه استقرار دموکراسی در کشور پیگیری می کرد"* من آقای حجاریان را بهتر از هر کسی می شناسم. او جزء اصولگرا ترین افراد نسبت به شرعیات و اصول دین است. من از زمان ازدواج با او همین تصویر را دارم. اعتقادش نسبت به نماز، روزه، خمس، زکات و حق الناس مثال زدنی است. حجاریان آدم بسیار متشرعی است.

حتی در زمان ازدواج، من به خواست او از چادر به عنوان پوشش استفاده کردم. من تنها سوالم اینجاست که چطور باید آبروی چنین فردی را بریزیم؟ آیا ریختن این آبرو آن هم از کسی که تلاشش را برای احقاق حق و آزادی مردم کرده درست است؟ آیا خدمت به مردم و روشنگری آنها جرم است؟ آیا به خاطر این کار کسی مثل حجاریان باید برود در دادگاه و بیش از ۱۰ بار عذرخواهی کند؟ من هر چه نگاه کردم نفهمیدم این کار برای چیست؟ * حجاریان روزهای پیش از انتخابات هیچ فعالیتی نداشت و حتی حمایت خود را از آقای مهندس موسوی در روزهای پایانی اعلام کرد. حجاریان اصلاً در هیچ ستادی هم فعال نبود هر چند که در دولت آقای موسوی مدت زمانی فعالیت کرده بود

منابع خبر
پهلوان شجاع الدوله کهریزکی میزان پرس - ۹ شهریور ۱۳۸۸
پهلوان شجاع الدوله کهریزکی روز - ۹ شهریور ۱۳۸۸