پیشگیری صداوسیما از شیوع ویروس عادل فردوسی پور به "صرفاجهت اطلاع"!  (۷ نظر)

پیشگیری صداوسیما از شیوع ویروس عادل فردوسی پور به جهت اطلاع
شفاف
عصر ایران - ۷ تیر ۱۳۹۰

 در پی استقبال نسبی از برنامه "صرفا جهت اطلاع"، در جهت جلوگیری از مبتلا شدن مجری این برنامه به سرنوشت مجری نود و شکل گیری فضایی که بعدها دست زدن به او نیز همچون نگاه چپ به عادل حاشیه ساز باشد، زمان برنامه وی را کاهش داده و حضور وی را محدود کردند.به گزارش آینده ، در ابتدای برنامه جهت اطلاع این هفته، محمد دلاوری مجری این برنامه که به دلیل عملکرد شجاعانه و صریح خود در ماه های اخیر، با اقبال افکارعمومی مواجه شده است، اعلام کرد اولا زمان برنامه وی به ۵ دقیقه کاهش یافته و ثانیا به صورت یک هفته در میان اجرای جهت اطلاع را بر عهده خواهد داشت.عملکرد  در عبور از برخی خط قرمزهای صداوسیما در انتقاد از نهادهای حاکمیتی، موجب افزایش شدید بیننده و هوادارن برنامه های وی شده بود، به ویژه آنکه دلاوری لبه انتقاد را به سوی مسئولان صداوسیما نیز برده و صراحتا پخش برنامه های تبلیغاتی دولت را در ازای پول و رپرتاژ آگهی عنوان کرده و حتی در خصوص موضوع درگیری های سوریه که خط قرمز رسانه ملی محسوب می شود، به صداوسیما متلک انداخته بود.وی همچنین در برنامه‌ای گزارش واحد مرکزی درباره تجمع اعتراضی صدها نفره در پاریس را به انتقاد گرفت و با نشان دادن جمعیت، آن را چند نفره خواند و در واقع به گزارش هایی پرداخت که اگرچه به شکل باورنکردنی سر از آنتن درآورد اما در نهایت عواقب چندان خوبی برای مجری نداشت.اکنون گفته می شود به دلیل آنکه ممکن است دلاوری به تدریج از حد یک مجری عادی به یک منتقد صریح اللهجه تلویزیونی تبدیل شود، نسبت به محدود کردن فعالیتهایش اقدام کرده اند تا روزگاری همان اتفاقاتی که در مقطعی برای حذف فردوسی پور افتاد و نتیجه ای نداشت برای دلاوری رخ ندهد و به چهره ای حذف نشدنی از مقابل دوربین سیما، مبدل نشود.پیش از این کامران نجف زاده و مرتضی حیدری نیز از جمله مجریان صداوسیما در دهه اخیر بودند که در حال تبدیل شدن به یک ستاره بودند، اما این دو نفر بدون اینکه نیازی به ایجاد محدودیت از سوی مدیران صداوسیما داشته باشند، با استفاده از استعداد شخصی خود در فعالیتهای خاص(!)، از خطر ستاره شدن و چهره شدن رهانیدند و بدین طریق حضور ثابتشان را روی آنتن از دست ندادند.این در حالی است که اکثر رسانه‌های دنیا تمامی تلاش خود را برای تبدیل شدن نیروهای خود در قالب مجری و... به یک ستاره به کار می برند. اما در ایران رسانه ملی تبدیل شدن مجری به ستاره را تهدید ارزیابی می کند، زیرا با افزیش محبوبیت و قدرت مجری، کنترل و حذف او دشوار خواهد بود، کما اینکه پیش از این حذف چهره هایی چون فرزاد حسنی برای صدا و سیما بی هزینه نبود و مدت ها جزو مباحث حاشیه ای رسانه های مکتوب بود.نمونه عینی این پدیده، عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه نود است که با پشتوانه بینندگان و هواداران چندمیلیونی این برنامه، در برابر فرمایشهای برخی مدیران صداوسیما و عوامل بیرونی مقاومت کرده و برخلاف بینندگان، در میان مسئولان صداوسیما چندان محبوبیتی ندارد. اما حجم غیرقابل مقایسه هواداران نود و فردوسی پور مانع حذف وی شده است

منابع خبر