احتمال پس گرفتن میزبانی جام جهانی از قطر و روسیه

جهان نیوز - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، روز یکشنبه هشدار داد اگر روسیه و قطر میزبانی جام های جهانی فوتبال دو هزار و هجده و دو هزار و بیست و دو را صرفا از طریق فساد به دست آورده باشند، ممکن است میزبانی این رویداد ورزشی بزرگ از آنها گرفته شود.

منابع خبر