هم افزایی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در راستای حل مشکلات مردم

خبرگزاری میزان - ۵ مرداد ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: زمانی که از تعامل بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی صحبت می‌شود؛ هدف برقراری یک تعامل سازنده و قانونمند در راستای حل مشکلات مردم و توسعه امید در جامعه است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۵ مرداد ۱۴۰۰