سرخیو راموس: هیچوقت کسی را عمدی نزده ام

ورزش ۳ - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

سرخیو راموس، مدافع اسپانیایی رئال مادرید در مورد اتهام خشن بودن خود صحبت کرد

منابع خبر