مرغ دوباره گران شد

مرغ دوباره گران شد
فردا
فردا - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

رکنا، با وجود اینکه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده و به استانداران هر استان اجازه داده که به توجه به شرایط استانی خود این محصول را ۵ درصد کمتر یا بیشتر تعیین کنند، هر کیلوگرم مرغ در تهران حدود ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد؛ قیمت هر کیلوگرم ران مرغ نیز حدود ۱۸ هزار تومان است.

قیمت مرغ در برخی از فروشگاه های حتی به قیمت های بالاتر از ۲۰ هزار تومان نیز به فروش می رسد و به نظر می رسد که دستگاه‌های نظارتی کنترلی بر بازار ندارد و فروشگاه ها به راحتی قیمتهای خارج از نرخ مصوب را با اعداد درشت بر سر در مغازه نصب کرده اند.
مرغ ۱۶۵۰۰ تومان شد

بنابراین گزارش قیمت مرغ تا اوایل مرداد ماه تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان نیز کاهش یافته بود اما دوباره قیمت این محصول در بازار افزایش یافته است و در محدود ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد

منابع خبر
مرغ دوباره گران شد - فردا - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز