ابراز نگرانی پلیس از ترافیک تهران؛ «ساعت طرح ترافیک باید تغییر کند»

ابراز نگرانی پلیس از ترافیک تهران؛ «ساعت طرح ترافیک باید تغییر کند»
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱ آبان ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پلیس تهران سردار حسین رحیمی افزود: حجم ترافیک در معابر شهر تهران به خصوص ترافیک عصرگاهی بالا رفته است.

وی ادامه داد: علت اصلی افزایش ترافیک به خصوص در عصر و هنگام شب نیز حجم خودروهاست و از طرفی دیگر نیز طول روز کوتاه شده است.

رحیمی با بیان اینکه ساعت طرح ترافیک کوتاه است، گفت: همین موضوع سبب شده تا به یک باره حجم سنگینی از ترافیک را به خصوص در هنگام عصر و شب ببینیم.

رییس پلیس پایتخت افزود: حتما باید تغییری جدی در ساعات اجرای طرح ترافیک تهران انجام شود.

وی با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیر کم شدن محدودیتهاست، ادامه داد: به همین دلیل حتما باید تغییری در ساعات اجرای طرح ترافیک ایجاد شود.

۴۷۲۳۱

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز