تسهیلات استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تسهیلات استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ دی ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است.

باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد.

در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی مانند حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.

در حال حاضر ۵۸۴ ازمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری هستند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری و پسا دکتری،  دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند از تخفیفاتی برای استفاده از آزمایشگاههای عضو شبکه راهبردی بهره ببرند.

منابع خبر