کاتالونیا در عزای حادثه کوههای آلپ فرانسه، دو خبرنگار ایرانی در میان قربانیان

دو خبرنگار ورزشی ایرانی در میان کشته شدگان هواپیمای آلمانی
اخبار روز
یورو نیوز - ۵ فروردین ۱۳۹۴

در سراسر اسپانیا، صدها تن از مردم برای ادای احترام به قربانیان هواپیمای خطوط هوایی جرمن وینگز و خانواده های عزادار، گردهم آمدند اما کاتالونیای…

منابع خبر
فوت دو خبرنگار ورزشی ایرانی درسقوط هواپیمای آلمانی تایید شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ فروردین ۱۳۹۴
در حاشیه مراسم ترحیم والده رئیس‌جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۳۹۴